Kategoriat
Maatalous Yleinen

Biokaasua peltobiomassasta

Tämä kirjallisuuskatsaus ruohomassan ja lannan käytöstä biokaasun raaka-aineena on tehty PIKES Oy:n toimeksiannosta. Selvitys liittyy Nurmeksessa käynnissä olevaan biokaasulaitosinvestointiin. Alueella on kiinnostusta myös tilakohtaisten biokaasulaitosten rakentamiseen. Nämä laitokset voisivat tuottaa biokaasua isomman keskusyksikön jalostettavaksi.

Tässä selvityksessä luodaan katsaus ja haetaan hyviä käytäntöjä biokaasulaitoksen raaka-aineiden tuotantoon. Tavoitteena on selvittää maatiloilta peräisin olevien raaka-aineiden, erityisesti peltobiomassan, kaasunmuodostuspotentiaalia ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä hakea toimivia käytäntöjä korjuuseen ja raaka-ainelogistiikkaan. Myös rejektijätteen hyödynnystapoja selvitetään. Nämä kaikki vaikuttavat biokaasuinvestointien ja koko tuotantoketjun kannattavuuteen. Näkökulmana tässä selvityksessä on tuottajan etu, joka tosin ei voi kestävästi toteutua ilman koko tuotantoketjun kannattavuutta.

Tutustu Biokaasuselvitykseen tässä linkissä

Biokaasuselvityksen on laatinut MMM Maarit Ilola.

Jukka Nevalainen

Kehittämis­päällikkö

puh. 0400 250 552

Whatsapp

Kaikki artikkelit