Kategoriat
PIKES-uutiset

Hallittu omistajanvaihdos

Omistajanvaihdoksen valmisteluun on syytä varata riittävästi aikaa. Yrityskaupassa tarvittavan tiedon kerääminen, toiminnan suunnittelu ja edelleen kehittäminen voivat viedä odotettua enemmän aikaa. Oman aikansa ottavat myös rahoitukseen liittyvät asiat, jotka monesti vaativat useita neuvotteluja rahoittajien kanssa sopivan ”paketin” aikaan saamiseksi.  

Yrityksen ostaminen yhtiökumppanin kanssa voi olla hyvinkin perusteltua. Liiketoiminnan kannalta on hyvä, jos yrittäjät pystyvät täydentämään toisiaan esimerkiksi toisen yrittäjän keskittyessä talouteen sekä myyntiin ja toisen panostaessa tuotantoon ja asiakaspalveluun. Rahoittajat punnitsevat liikeidean ja toiminnan kannattavuuden arvioinnin yhteydessä myös tiimiä, joka aikoo ostaa yrityksen tai liiketoiminnan. 

Nurmeksen Rakennus ja Työkalu Oy:n omistajanvaihdos 

Hyvänä esimerkkinä yhtiökumppanuudesta voidaan pitää Nurmeksen Rakennus ja Työkalu Oy:n perustaneita Kimmo Snickeriä ja Arvo Kortelaista, jotka ostivat Nurmeksen rakennus ja työkalu Ky:n liiketoiminnan. Kimmolla on pitkä kokemus mm. myynnistä sekä yrittäjyydestä ja Arvolla on taas vahva osaaminen ja kokemus rakentamisen saralla. Kimmo totesikin projektin alkuvaiheessa, ettei hän lähtisi yksin toimialalle, jossa vaaditaan rakentamisen osaamista. Arvo oli pohtinut pitemmän aikaa oman yrityksen perustamista. Monipuolinen kokemus ja osaaminen mahdollistavat mm. uusien palveluiden ja toimintamallien kehittämisen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Hallittu haltuunotto varmistaa sujuvan startin 

Omistajanvaihdoksessa yksi tärkeimmistä toimenpiteistä on uuden yrityksen hallittu haltuunotto. On tärkeää huomioida eri osa-alueet: tiedota oikea-aikaisesti työntekijöille, asiakkaille sekä tavaran toimittajille, varmista taloushallinnon ja laskutus / laskujen käsittelyprosessien toimivuus sekä käy läpi tavaroiden ja palveluiden toimitusprosessit markkinointia unohtamatta. Lisäksi kannattaa priorisoida ja laittaa käytäntöön mahdolliset kehittämistoimenpiteet. Oikein ajoitetuilla toimenpiteillä varmistetaan yrityksen sujuva jatkuminen uuden omistajan puikoissa. 

PIKES-kumppanina-yritysten-kasvussa-ja-uudistumisessa

Omistajanvaihdosneuvontapalvelut käytössäsi 

PIKES tarjoaa omistajanvaihdosneuvontaa niin yrityksen ostamista kuin myymistä suunnittelevalle. Ota meihin yhteyttä hyvissä ajoin ennen aiottua kauppahetkeä.  

Lue lisää PIKESin omistajanvaihdosneuvontapalvelusta, samalla sivulla ovat alueella julkisessa myynnissä olevat yritykset.  

Jutun kirjoitti yhteyspäällikkö Aki Nevalainen 

Kaikki artikkelit