Kategoriat
PIKES-uutiset

Evästystä kansanedustajaehdokkaille

Tämän kevään eduskuntavaaleissa ratkaistaan jälleen Suomen suuntaa seuraavan neljän vuoden ajalle. PIKES Oy järjesti yhdessä paikallisen Maaseudun Kehittäjät-ryhmän, MTK Pohjois-Karjalan ja MHY Pohjois-Karjalan kanssa kansanedustajaehdokkaille evästystilaisuuden ja vaalipaneelin Hyvärilässä helmikuun alussa.

Ehdokkaiden evästystilaisuuteen saapui puoluetoimistojen ennalta nimeämät ehdokkaat viidestä eri Savo-Karjalan vaalipiiriin ehdokkaita asettaneesta puolueesta. Evästystilaisuuden tavoitteena oli antaa ehdokkaille tietoa Nurmeksen elinkeinoelämästä painottuen kuitenkin maa- ja metsätalouden ajankohtaisiin haasteisiin.

PIKES Oy:n toimitusjohtaja Minna Heikkinen kertoi ehdokkaille laajemmin Nurmeksen elinkeinoelämästä, suunnaten kuitenkin katsetta myös tulevaisuuteen. Hän näki alueen tulevaisuuden kasvualoina matkailun, metsäbiotalouteen liittyvät elinkeinot, uusiutuvan energian ja elintarviketuotannon alkutuotanto mukaan luettuna. Uhkana elinkeinojen myönteiselle kehittymiselle Minna Heikkinen nosti esille työvoiman saatavuuden turvaamisen.

Tulevaisuuden maatalouden tavoitteena on ruokkia maailman kasvava väestö huomioiden ympäristön kestävyys. Maanviljelijä, agronomi Hannu Gröhn selvitti ehdokkaille perinteisen maatalouden ratkaisuja yhdistää ruuantuotanto ja kestävä kehitys huolehtimalla maaperän hyvinvoinnista ja luonnon monimuotoisuudesta. Solumaatalouden, eli ruuantuotannon mikrobien avulla, ongelmaksi hän mainitsi tuotannossa vaadittavan suuren energiatarpeen.

Maaseutuasiamies Esko Saatsin puheenvuorossa nousivat esille maatalouden ikärakenne ja omistajanvaihdosten vähäinen määrä. Myös Kari Piiroinen kertoi edustajaehdokkaille tilastotietoa maatalouden vaikuttavuudesta.

Ehdokkaat kokivat evästykset erittäin tarpeelliseksi ja hyödyllisiksi. Kansanedustajaehdokkaat jatkoivat evästyksen jälkeen vielä maa- ja metsätalousaiheiseen vaalipaneeliin, jossa puolueiden eroavaisuudet alkoivat nousta esille.

Kuva Vaalipaneelista, kuvaaja Vilho Pasanen.

Jukka Nevalainen

Kehittämis­päällikkö

puh. 0400 250 552

Whatsapp