Kategoriat
Yleinen Yritysneuvontapalvelut Yritystarinat

Yritysten liiketoimintanäkyvät ovat hyvät

Alkuvuonna toteuttamassamme ennakoinnissa tavoitimme 76 nurmeslaista yritystä. Yrittäjät luottavat tulevaisuuteen. Lähes puolet kaikista yrityksistä arvioi näkymien paranevan vuoden sisällä. Tämä näkyy liikevaihdon kasvuodotuksissa (47 % tavoittelee kasvua), investointisuunnitelmissa (50 yrityksellä oli investointisuunnitelmia) sekä rekrytointisuunnitelmissa (35 yrityksellä oli rekrytointitarpeita 2023 vuodelle).

Ennätyksellinen määrä investointisuunnitelmia 2023

Suunniteltujen investointien kokonaisarvo on 57.242.000 euroa. 33 yritystä aikoo toteuttaa investoinnit jo kuluvana vuotena ja 17 yritystä suunnittelee niitä seuraaville vuosille. Investoinnit kohdistuvat pääasiassa koneisiin ja laitteisiin (49 %) sekä toimitiloihin (21 %). Myös tuotantomenetelmiin, uusiin tuotteisiin ja palveluihin suunnitellaan investointeja.

Kestävään kehityksen mukaiset toimenpiteet ovat merkittävässä kasvussa

Kestävän kehityksen mukaiset toimenpidesuunnitelmat ovat kasvaneet merkittävästi viime vuodesta kaikissa yrityksissä. Suunnitelmat painottuvat eri tavoin: Suurimmat työnantajayritykset tekevät uusiutuvaan energiaan, automatiikkaan, robotiikkaan ja digitalisaatioon sekä tuotannon tai tuotteiden energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä. Kasvuhakuiset yritykset panostavat eniten automatiikkaan, robotiikkaan tai digitalisaatioon, seuraavaksi tärkein kehittämiskohde on energia- ja materiaalitehokkuus. Muilla yrityksillä on eniten uusiutuvaan energiaan liittyviä toimenpiteitä​.

2022 teollisuuden työpaikat puhkaisivat 600 rajan, kokonaisliikevaihto myös kasvussa

Metalliteollisuuden liikevaihto kasvoi n. 20 % ja elintarviketeollisuuden n. 13 %. Metallin työpaikat lisääntyivät 23:lla ja elintarviketeollisuuden 19:llä. Nämä vahvat alat nostivat Nurmeksen teollisten työpaikkojen kokonaismäärän yli 600 kappaleeseen. Vuonna 2022 teollisuuden liikevaihto Nurmeksessa kasvoi 10 % ja kaikkien toimialojen liikevaihto nousi 9 % verrattuna vuoteen 2021.

Tutustu Pohjois-Karjalan Trendit-aineistoon.

Kerromme mielellämme lisätietoja yrityselämän kuulumisista.

Lisätietoja:

Minna Heikkinen, toimitusjohtaja puh +358 50 599 4326