Kategoriat
PIKES-uutiset Yritystarinat

Huipputeknologiaa maailmalle Valtimolta – Valtimo Components Oyj 

Palaa edelliselle sivulle

Valtimo Components Oyj on huipputeknologiaa valmistavien yritysten luotettava kumppani Pohjois-Karjalan pohjoisimmassa taajamassa, Valtimolla. Yrityksen valmistamia komponentteja löytyy maalta, mereltä, ilmasta ja avaruudesta.  

Valtimo Components Oyj on tarjonnut vuodesta 1999 lähtien asiakkaillensa hienomekaanisten sorvattujen, koneistettujen ja sähkökemiallisesti (kulta, hopea, nikkeli, mustanikkeli, kupari) pinnoitettujen tuotteiden valmistusta sekä kokoonpanoa suomalaisena laatutyönä. Asiakaskuntaa yrityksellä on lääketieteellisten laitteiden valmistajien, lukitusteollisuuden, puolustus-välineteollisuuden, hydrauliikka-, optiikka- ja elektroniikkateollisuuden alueilla. Yritys tekee myös alumiinin anodisointia ja metallien passivointia. Asiakkaille tarjottavaan kokonaispalettiin kuuluu kokoonpanojen tarjoaminen. Näistä koostuu kokonaisvaltainen ”avaimet käteen” -palvelu. Valtimo Components Oyj on joustava ja laadukas kumppani asiakkaalle. 

Haasteiden kautta uusia toiminta-alueita ja uusia asiakkaita 

Tapasin Jaakko Kilpeläisen alkuvuodesta ja kävimme lävitse viimeisimmän tilikauden tapahtumia ja tuntemuksia. Valtimo Componets Oyj ei myöskään selvinnyt viime vuodesta kolhuitta. Erityisesti heinäkuu 2023 näyttäytyi vaikeana, ja muutosneuvotteluja henkilöstön kanssa jouduttiin käymään. Rakennusalaan ja Venäjän kauppaan liittyvä notkahdus tuntui. Notkahduksesta selvittiin, kun voimakkaalla myyntityöllä haettiin uusia asiakkaita uusilta toiminta-alueilta. Kysyntää yrityksen osaamiselle oli ja loppuvuoden osalta, ja tilannetta onnistuttiin korjaamaan hyvin. Vuoden 2023 osalta myynti saatiin pidettyä edellisen vuoden tasolla, vaikka jouduttiin opettelemaan toimintaa uusia asiakkaiden ja uusien tuotteiden parissa. Ehkä näissä olosuhteissa kova halu niin yrityksen johdon kuin työntekijöidenkin osalla edesauttoi sopeutumisessa uuteen tilanteeseen ja uusiin asiakkaisiin. 

Vastuullisuus vahvasti yrityksen arvoissa 

Vastuullisuus näkyy Valtimo Components Oyj:n arvoissa ja se on vahvasti esillä eri tilanteissa, tilaisuuksissa sekä viestinnässä. Yritys on käyttänyt sähköenergian tarpeissaan vastuullista tuulisähköä jo vuodesta 2021 lukien. Yrityksellä on myös vahva halu hillitä ilmastomuutosta ja omassa toiminnassaan kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen sekä kierrättää tuotannossa syntyvä metallijäte. Yritys on myös panostanut vesien käsittelyyn, jota kohtuullisen suuressa määrin tarvitaan pinnoitusprosesseissa. Yrityksellä on käytössä oma prosessivesien puhdistamo. Jaakon mukaan ”vastuullisuus on osa meidän laatujärjestelmäämme ja esimerkiksi sidosryhmien kanssa joudumme erikseen sitoutumaan liiketoiminnan eettisiin, moraalisiin ja ympäristöarvoihin. Vastuullisuuden merkitys on kasvanut nopeasti ja ei ole enää pelkkä lisäarvo, vaan perusedellytys suurempien päämiesten kanssa toimiessa. Valitettavasti tämä vastuullisuus myös lisää hallinnollista työtä ja tuo silla lailla uusia toimintoja ja velvoitteita yhtiön toimintaan. ” 

Työssä jaksaminen, työhyvinvointi ja työvoiman saatavuus 

Valtimo Components tuo esille omilla kotisivuillaan työntekijöiden tarinoita ja heidän työnkuvaansa yrityksen palveluksessa. Yritys myös tarvitsee uusia ammattitaitoisia osaajia. Jaakon mukaan ”Yrityksessä on tietenkin lakisääteiset työterveyspalvelut käytössä, mutta meidän alueellamme valitettavasti ei ole saatavilla riittävästi työterveyshuollon ja terveyshuollon palveluita. Tämä alueellinen ongelma koskettaa myös tätä yhtiötä. Työssä jaksamiseen meille keskeinen ohjenuora on se, että tässä työyhteisössä jokaisella on yhtäläinen oikeus ja velvollisuus puhua sekä tuoda esille hyviä ja huonoja asioita. Näitä asioita meillä käsitellään viikkopalavereissa, johon koko henkilökunta osallistuu, joko fyysisesti tai etäyhteyden kautta. Hyviä sekä huonoja asioita puretaan näissä palavereissa. Viime vuonna pidettiin 37 viikkopalaveria. Yhteiset palaverit ovat keskeinen tiedonkulun ja asioiden välittämisen foorumi. Iso juttu on se, että tieto kulkee ilman välikäsiä. Kaikki saavat tiedon samaan aikaan samanlaisena ja on mahdollisuus antaa palautetta.”  

Työvoiman saatavuuteen Jaakko kommentoi: ”Talouskriisi on vähentänyt työvoiman tarvetta, mutta ei se ole poistanut sitä. Me, kuten monet muutkin hienomekaaniset toimijat olemme törmänneet tähän paradoksiin, että vaikka koulutusta lisätään, niin se ei näy osaamisen lisääntymisenä. Edustamme näkökantaa, että osaaminen on tärkeämpää kuin koulutus, ja ne valitettavasti eivät ole synonyymejä. Olemme hyvin laajasti itse joutuneet kouluttamaan työntekijöitä, ja näinä vuosikymmeninä on aika laajasti toimittu tällaisena koulutuskeskuksena. Me koulutamme ja osa koulutetuista lähtee uusille urille. Meille keskeinen ongelma on tämän talousalueen pitovoimakyky. Olisi tärkeää, että saataisiin ne ihmiset asettumaan tänne, muodostamaan perheitä ja pysymään alueella. Näin me voimme tarjota mielenkiintoista työtä, mielenkiintoisessa ympäristössä.” 

Jutun kirjoitti yritysasiantuntija Hannu Räsänen.

PS. Jutun kirjoittajana haluan tuoda vielä esille Nurmeksen alueella toimivia työllistäjiä, jotka toimivat niin koko Suomen alueella kuin maailmallakin. Nurmeksesta löytyy paljon erilaista tarjontaa ja osaamista, joten erikoisempiakin tuotteita tai palveluja täältä kannattaa tarjota. 

Kaikki artikkelit

Hannu Räsänen

Yritys­asiantuntija

puh. 050 3455 384

Whatsapp