Kategoriat
Matkailu PIKES-uutiset

Lakeland -suuralueen kansainvälistymistä vauhditetaan verkostoyhteistyöllä

Järvi-Suomen maakuntien matkailuverkosto kokoontui huhtikuussa Tahkolla. Kaksipäiväisessä tapaamisessa yhdeksän maakunnan edustajat pohtivat kuinka matkailuyhteistyötä koordinoidaan ja millaisia konkreettisia toimenpiteitä seuraavaksi tehdään matkailuviennin edistämiseksi. 
 
Lakeland Finland suuralueella toteutuu vuosittain 7,4, miljoonaan majoitusvuorokautta, ja siten se on merkittävin Visit Finlandin suuralueista. Tuhansien tasokkaiden matkailupalvelujen kansainvälisen potentiaalin hyödyntäminen on kuitenkin vielä alkutekijöissään. 
 
Verkoston yhteinen tahtotila on, että Lakeland -suuralueyhteistyötä halutaan vahvistaa. Järvi-Suomen vetovoimatekijöitä on tärkeä nostaa esiin kansainvälisillä markkinoilla yhdessä – niin itäisten luontokohteiden kuin läntisen kaupunkikohteiden kesken.  

Keskeisessä roolissa yhteistyössä matkailutuotteiden näkyvyys visitlakelandfinland.fi -sivustolla, johon on määritelty yhtenäiset tuote- ja kuratointikriteerit. Muiden toimenpiteiden osalta kärkeen nostettiin relevanttien matkanjärjestäjävierailujen järjestäminen alueelle. Vetovastuussa toimenpiteiden käytännön suunnittelusta ja toteutuksesta alkaneella toimintakaudella on Etelä-Savo. 

Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaaren viesti verkostolle oli, että rajatuilla resursseilla toimenpiteiden fokusointi on entistä tärkeämpää. Tämä koskee Lakeland -alueen yhteistä nimittäjää, yhteistä viestiä sekä kohdemarkkinoiden ja markkinointikeinojen tarkkaa rajausta.   
 
Lakeland -verkostoyhteistyön merkitys kasvaa tilanteessa, missä Visit Finlandin perusrahoituksesta leikataan jopa 24%.  Kun maakuvamarkkinoinnin keinoja ja kanavia joudutaan vääjäämättä supistamaan, on sillä vaikutuksensa myös suuralueyhteistyön koordinointiin. Näin ollen on löydettävä uusia keinoja tehdä vetovoimatyötä yhteistyössä Visit Finlandin kanssa. 
 
Visit Karelian toimintojen siirtyessä Business Joensuulle, Pohjois-Karjalan edustajaksi noussee luontevasti yhtiöön rekrytoitava henkilö. Siirtymävaiheen vuoksi maakunnan edustajina toimivat projektipäällikkö Marja Hannula (Joensuun kaupunki) ja allekirjoittanut kansainvälisen matkailun asiantuntija Sanna Kyllönen (PIKES) Pohjoinen Lakeland -matkailuhankkeen osatoteutuksista. 

Jutun kirjoitti kv-matkailun asiantuntija Sanna Kyllönen.

Matkailutoimijoiden verkosto Tahkolla

Pohjoinen Lakeland – Matkailuyritysten kannattava kasvu ja matkailun kansainvälistäminen – hanke toteutetaan ajalla 1.11.2024 – 31.5.2026. PIKESIN hallinnoima hanke toteutetaan itsenäisenä kokonaisuutena ryhmähankkeessa, jonka päätoteuttaja on Lieksan Kehitys Oy. Hankkeen rahoitusinstrumentti on oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF, joka on EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahasto. EU:n rahoituksen suuruus on 320 400€ (80%) kokonaisbudjetista. Hankkeen rahoittavana viranomaisena toimii Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto. 

Pohjoinen Lakeland – matkailuyritysten kannattava kasvu ja matkailun kansainvälistäminen -hankkeen rahoittajien logot
Sanna Kyllönen puolilähikuvassa Hannikaisen salissa.

Sanna Kyllönen

Kv-matkailun asiantuntija

puh. 050 406 6122

Whatsapp