Mitä teetkin metsästä. Se kannattaa tehdä meillä.

Vihreän teollisuuden alue Nurmeksessa tarjoaa valmiin alueen luvituksineen, raaka-ainevirtoineen ja logistisine mahdollisuuksineen tuottaa metsästä kannattavaa liiketoimintaa.

Rohkeat investoinnit Vihreän teollisuuden alueelle luovat vahvan perustan metsäbiotalouden nousuun Nurmes – Valtimo -alueella. Vihreän teollisuuden alueelle on muodostumassa biotuote- ja kiertotalouskeskittymä, jossa pääraaka-aineena käytetään lähialueelta korjattua puuta.

Alue soveltuu erityisesti tilaa ja energiaa tarvitsevalle tuotannolliselle yritykselle, joka panostaa yrityksen vähähiilisyyteen ja resurssitehokkuuteen.https://www.youtube.com/embed/ihO9n1g1tJs

Nopea aloitus ja merkittävät kustannussäästöt, YVA ja T/kem valmiina!

Alueelle on tehty v. 2014 alueellinen ympäristövaikutusten arviointi YVA suunniteltujen toimintojen pohjalta, joita ovat biohiiltämö ja biodieselin tuotanto, CHP laitos, puun sahaus ja kuivaus, bioterminaali sekä puun purku ja lastausterminaali. Säästö sijoittuvalle yritykselle valmiista YVA:sta: useista tuhansista euroista kymmeniin tuhansiin ja toiminnan aloittaminen aikaistuu yhdeksästä kuukaudesta pariin vuoteen riippuen yrityksestä.

Alueella on myös T/kem-kortteli, joka mahdollistaa hyvin monipuolisen toiminnan sijoittumisen, esimerkkeinä kyllästämöt, kemian tehtaat, teknokemian tehtaat ja pintakäsittelyä harjoittavat laitokset, myös biodieselin ja teknisen hiilen tuotanto lukeutuvat T/kem merkinnästä hyötyviksi toiminnoiksi.

Vihreän teollisuuden alueelta voimme myös räätälöidä yrityksesi tarpeisiin sopivan tontin, tonttijako ei sido sijoittuvaa yritystä.

Suomen maan parasta puuta lähialueelta

Puun saanti on varmaa, koska 100 km:n säteellä alueella Pielisen Karjala, Kainuu ja Ylä-Savo on vapaita puuvarantoja. Käyttö on tällä hetkellä pienempää kuin kasvu. Esim. Pielisen Karjalassa voidaan lisätä tukki- ja kuitupuun käyttöä 20 – 30 % nykyisestä ja energiapuun käyttö voitaisiin kolminkertaistaa *). Kainuussa puun kasvu on kaksinkertainen vuotuiseen käyttöön verrattuna **).

Pielisen alueen havu- ja koivukuitupuulla on korkea ja verraten tasainen tiheys sekä vähän laho- ja värivikoja. Nämä tekijät mahdollistavat korkean sellun saannon ja laadun monenlaisiin kuitupohjaisiin tuotteisiin ja biojalosteisiin. Lisäksi Pielisen ja Kainuun alueen mänty sisältää enemmän biokemiallisia aineita kuten tanniinia ja stilbeenia.

Suuressa kysyntätilanteessa Venäjän Karjalan puuvarannot ovat lähellä.

*) Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistys, **) MetInfo

Oman terminaali toimii tehokkaana logistiikkakeskuksena

Vihreän teollisuuden alueen läpi kulkee rautatie, jonka yhteyteen on tänä vuonna rakennettu tänä vuonna sivu- ja teollisuusraide sekä raakapuuterminaali, jonka varastointikapasiteetti on 300 000 m3 puuta / vuosi. Oma terminaali junayhteyksineen palvelee sekä raaka-aineen että valmiiden tuotteiden varastointia ja kuljetusta. Teollisuusraiteen valmistuminen mahdollisti myös satamaoperaattori RP Timber Oy:n sisämaanterminaalin perustamisen. Uusi terminaali tehostaa pitkiä sisämaankuljetuksia ja tarjoaa lähialueen vientiteollisuudelle ekologisen ja joustavan vaihtoehdon satamakuljetuksiin. Junaoperaattorina toimii FenniaRail Oy, Suomen ensimmäinen yksityinen rautatieoperaattori.

Nurmeksessa sitoudutaan yrittäjiin

Jutustelukierroksella alueen yrityksissä yrittäjien kommenteissa korostui sekä kaupungin johdon ja luottamushenkilöiden että yritysten työntekijöiden sitoutuminen yrityksiin. Tutustu yrittäjien omiin kokemuksiin tässä linkissä. Lisäksi RP Timber Oy:n ja Kuhmo Oy:n edustajien näkökulmia uuden sisämaanterminaalin toiminnasta ja hyödyistä alueen yrityksille.

Synergiaetuja sivuvirroista ja yritysten yhteistyöstä

Tarjoamme yrityksille kehittämisresurssia ja sparrausta mm. osaamisen kehittämisessä, tuotekehityksessä ja sivuvirtojen hyödyntämisessä. Tavoitteena on, että yhteistyö sijoittuvien yritysten välillä olisi tiivistä ja toisi synergiaetuja sekä euromääräisiä säästöjä, yhteistyömuotoina mm. logistiikka, huolto- ja ylläpitopalvelut, työvoiman rekrytointi ja tuotekehitys.

Vihreän teollisuusalueen tontit

  • Tontteja 12 kpl (0,6 – 8 ha). Edulliset tonttihinnat: 4,30 €/m2, vuosivuokra 5 % tontin hinnasta. Esim. 1 ha tontin vuokra 2.150 €/v. Neuvottelumahdollisuus muista tontille tarvittavasta infrasta ja fasiliteeteista.
  • Kaikkien tonttien rajoilla valmiina kunnallistekniikka (sähköt, vesi- ja viemäriyhteydet), nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet.
  • Alueella tarjolla uusiutuvalla energialla tuotettua kaukolämpöä, hinta 0,043 €/kwh (alv. 0%). Tavoitteena on, että teollisuusalue on energiaomavarainen.

Logistiikka, sijainti

  • 56 hehtaaria
  • Alueellinen YVA
  • Kaukolämpöverkosto
  • Hyvä sijainti: Nurmeksessa, 6-tien läheisyydessä, Voimatien varressa. Hyvät maantieyhteydet. Alueelta 1 km Kuopio-Kuhmo väliselle 75 kantatielle. Joensuu-Kajaani-Oulu väliselle 6-tielle vajaa 3 km sekä rautatieyhteys pohjoiseen ja etelään.
  • Etäisyydet suurempiin kaupunkeihin: Joensuu 125 km, Kuopio 125 km sekä Kajaani 110 km. Venäjän rajalle: Inarintien kautta 120 km (erikoisluvallinen).
  • Alueella vielä vapaita tontteja

Käyttövalmis uusi muovihalli yrityskäyttöön Vihreän teollisuuden alueella

Tarvitsetko nyt uutta toimitilaa Nurmeksesta? Vihreän teollisuuden alueella on uusi muovihalli vuokrattavana yrityskäyttöön. Lue lisää: LINKKI LISÄTIETOIHIN.

 

Suunnitelmat toteutuksessa,
hyödy synergiasta hyvässä seurassa

Nurmeksen Vihreän teollisuuden alue kokoaa yhteen monen alan osaajat, puun korjuusta huoltopalveluihin ja logistiikkaan sekä erilaisiin yrittäjien tuki- ja kehittämispalveluihin.

Alueen pioneeriyritykset ovat täydessä vauhdissa. Nurmeksen suurimpiin yksityisiin työnantajiin kuuluva Koneurakointi S. Kuittinen tarjoaa palveluita puunkorjuuseen ja -kuljetukseen. Lisäksi raskaan kaluston huoltoon keskittynyt Huolto-osapiste Oy, energiapuutoimija KME Oy, satamaoperaattori RP Timber Oy, Kuljetusliike Pellikka Oy ja Karjalan Konepojat Oy tukevat metsäbiotalousalan kasvua.

Alueen läpi kulkee rautatie, jonka yhteyteen on rakennettu sivu- ja teollisuusraide sekä sisämaanterminaali ja raakapuuterminaali.

Tutustu Nurmeksen Vihreän teollisuuden alueeseen. Tässä linkki esitteeseemme


Kiinnostaisiko Vihreän teollisuuden alueelle sijoittuminen?

Kysy Vihreän teollisuuden alueen mahdollisuuksista: alueella on hyvä biopohjaisten raaka-aineiden saatavuus, edulliset tontit ja energia, hyvä liikenneyhteydet ja toimivat tukipalvelut.

Täällä on tekemisen meininki. Tule energiselle Vihreän teollisuuden alueelle.

Ota yhteyttä, keskustellaan vaihtoehdoista!

Minna Heikkinen

Toimitusjohtaja,
puh. 050 599 4326

minna.heikkinen@pikes.fi

Erityisosaaminen: myynti ja markkinointi, kansainvälistyminen

Kielitaito: englanti, venäjä, saksa

Uudet valokuvat ja Nurmes – Vihreän teollisuuden alue – graafinen ilme on toteutettu hankkeessa:  Biotalouden teknologiapilotit Vihreän teollisuuden alueella.