YRITYSPALVELUT MAATALOUSYRITTÄJILLE

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus PIKES Oy:n kehittämisavustus maatiloille

PIKES Oy:n kautta maatalousyritysten on mahdollista saada kehittämisavustusta perusmaatalouteen liittyvään maatilan kehittämiseen. Tuottavia toimenpiteitä ovat mm.

  • yritystoiminnan yhtiöittämisselvitykset ja yhtiöittämiseen liittyvä neuvonta
  • maatilan investointisuunnitelmiin liittyvät laskelmat
  • maatilan omistajanvaihdokseen liittyvät laskelmat
  • maatilan talousvaikeuksien ratkaisemiseen liittyvä neuvonta
  • toimivien maatilojen myyntiin liittyvä markkinointi

Mikäli neuvontaan on saatavilla muuta julkista tukea (esim. ELY:n avustukset, NEUVO2020 tms.), PIKES Oy:n tuki on aina toissijainen. Tuki on 60% kokonaiskustannuksista (alv 0%) ja enintään 1 800 yhtä toimenpidettä kohti. Maatilojen yhtiöittämisselvitysten tekemisen (max yksi työpäivä) PIKES Oy kustantaa kokonaan.

Tehtävästä toimenpiteestä on aina ensin sovittava PIKES Oy:n yhteyshenkilön kanssa, tällä hetkellä yhteyshenkilönä on Jukka Nevalainen. Tila voi valita itse palvelun toteuttajan. Palvelun toteuttaja laskuttaa neuvonnan päättymisen jälkeen PIKES Oy:tä tuen osuudesta ja maatilaa sen omavastuuosuudesta. PIKES Oy:lle lähetetään laskun yhteydessä lyhyt kuvaus toteutetusta neuvonnasta.

Tukimahdollisuus on voimassa vuosittain neuvontaan varattavien määrärahojen puitteissa 1.1.2020 alkaen.

Lisätietoja antaa yhteyshenkilö: Jukka Nevalainen, p. 0400 250 552, jukka.nevalainen@pikes.fi

Maatilojen omistajanvaihdokset ja investointien suunnittelu

Maksuton omistajanvaihdos alkukartoitus PIKES Oy:ltä.

Ota yhteyttä: yritysasiantuntija Juho Luostarinen, puh. 040 128 9339 juho.luostarinen@pikes.fi

ProAgria Pohjois-Karjala hoitaa maatilojen omistajanvaihdos- ja investointineuvonnan.

Ota yhteyttä: talousasiantuntija Tapani Keski-Soiniin, puh. 040 301 2429, tapani.keski-soini@proagria.fi

Ota yhteyttä: omistajanvaihdosten ja yhtiöittämisen eriytyisasiantuntija, kaupanvahvistaja Seppo Kinnunen, puh. 040 301 2414, seppo.kinnunen@proagria.fi

Maatilojen liitännäiselinkeinojen kehittäminen

PIKES Oy auttaa maatilojen liitännäiselinkeinojen yritystoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä. Avustamme rahoitustuen hakemisessa investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin.

Joustava palvelumme kattaa seuraavat asiat veloituksetta:

oikean rahoituskanavan hakeminen

kehittämishankkeen rahoituskelpoisuuden arviointi

hankesuunnitelman valmistelu, liiketoimintasuunnitelman laadinta tai päivitys ja taloussuunnitelman valmistelu yhdessä yrittäjän kanssa.

Yhteyshenkilöinä Aki Nevalainen, puh. 0400 905829.

Välitä viljelijästä -hanke

Tukea ja apua talouteen, jaksamiseen ja työkykyyn liittyvissä asioissa voi hakea Melan Välitä viljelijästä -projektista vuoden 2020 loppuun saakka. MTK-Pohjois-Karjala, Marjaana Olenius, p. 040 575 8813, marjaana.olenius@mela.fi

Maatilojen neuvontajärjestelmä “Neuvo 2020”

Neuvo 2020 -neuvonta tarjoaa tilallesi laadukasta neuvontaa useista aihealueista. Neuvonta on edullista, sillä maksat vain arvonlisäveron osuuden neuvonnan kokonaiskustannuksista. Neuvontaorganisaatio saa korvauksen neuvonnasta ja neuvonnan valmistelusta.

Yksi maatila voi saada neuvontaa 10 000 euron edestä vuosina 2015–2020.

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatilojen-neuvonta/

Tutustu myös maa- ja metsätalousyrittäjille suunnittuihin kehittämispalveluihin!