Kategoriat
PIKES-uutiset

Teolliset työpaikat kasvussa

Teolliset työpaikat Nurmeksessa kasvuun v. 2021

Palaa edelliselle sivulle

Teollisten työpaikkojen määrä kasvoi ilahduttavasti Nurmeksessa 37 kappaleella vuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä katkaisi viime vuosien laskevan trendin teollisuustyöpaikoissa.  Teollisten työpaikkojen määrä 558 ylsi vuonna 2021 lähes vuoden 2017 lukemiin (564) *.

Vahvimmin kehittyi työpaikkojen määrä elintarviketeollisuudessa, 21 kpl. Metalliteollisuuden viime vuosien hyvä vire nosti työpaikkojen määrää toimialalla 8 kappaleella, puunjalostuksen työpaikat lisääntyivät 7 kappaleella.

Elintarviketeollisuuden osuus teollisista työpaikoista jo lähes 40 %

Nurmeksen elintarviketeollisuuden liikevaihto oli vuonna 2021 noin 36,8 meur, ja työpaikkoja oli kaikkiaan noin 215 kpl. Metalliteollisuuden liikevaihto ylsi noin 15,2 miljoonaan euroon, toimiala työllisti noin 116 henkilöä.

Muista toimialoista merkittäviä ovat mm. puunkorjuu ja terveydenhoito- ja hyvinvointiala. Suurimpien puunkorjuuyritysten liikevaihto oli noin 25 meur, ja ne työllistivät noin 170 kpl henkilöä. Suurimmissa puunjalostus- ja puunkorjuutoimialan yrityksissä oli yhteensä noin 227 työntekijää. Terveydenhoidon ja hyvinvoinnin yritykset olivat myös merkittäviä työnantajia yli 100 työntekijällä.

Uusia yrityksiä

Viime vuoden osalta kiinnitin huomiota siihen, että uusien, toimintansa vuonna 2021 aloittaneiden yritysten kautta syntyi 6 uutta, teollista työpaikkaa. Toivottavasti nämä yrittäjät menestyvät ja pystyvät kasvattamaan toimintaa niihin mittoihin, jotka ovat itselleen tavoitteeksi asettaneet. Tämän lisäksi tänä vuonna Nurmeksessa käynnistyy pitkästä aikaa uudenlaista liiketoimintaa biohiilen valmistuksessa, joka tuo lisää teollista toimintaa ja heijastuu myös metsätalouteen.

Toinen huomioni on, että Nurmeksessa on onnistuttu hyvin myös siinä, että jos teollisen toimialan yritys lopettaa toimintansa, tilalle tulee uusi yritys. Näin on käynyt parina vuonna mm. kalanjalostuksen ja tekstiiliteollisuuden osalta. Tämäkin on pienen kaupungin elinvoiman ja tulevaisuuden uskon kannalta myönteinen signaali.

Minna Heikkinen

toimitusjohtaja, PIKES Oy

*PIKES kartoittaa vuosittain teollisuustyöpaikkojen lukumäärän Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ylläpitämään teollisuusyritysrekisteriin.

Kaikki artikkelit