Kategoriat
Yleinen Yritysneuvontapalvelut

Yritysseteli

PIKESin yritysseteli mikroyrityksille

Kenelle?

PIKES Oy:n myöntämä yritysseteli on tarkoitettu Nurmeksessa toimivalle ja kotipaikkaansa pitävälle mikroyritykselle. Yrityksen toimintamuodolla (tmi, ay, ky, oy) tai toimialalla ei ole merkitystä setelin myöntämiseen. Yrityssetelin voi yritys saada vain yhden kerran.

Miten haetaan?

Yritysseteliä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, esim. sähköpostitse (jukka.nevalainen@pikes.fi).

Hakemuksessa tulee näkyä

  • hakevan yrityksen tiedot
  • setelin käyttötarkoitus
  • toimenpiteen kokonaiskustannusarvio (alv 0 %)
  • yrityksen valitseman palvelun tuottajan tiedot (Y-tunnus, kauppa- ja ennakkoperintärekisterissä)

Mihin tarkoitettu?

Yritysseteliä voi käyttää yritystoiminnan kehittämisestä tai omistajanvaihdoksesta aiheutuviin ulkopuolisten asiantuntijoiden kuluihin. Tällaisia kuluja ovat mm.:

  • tuotekehitys
  • markkinoinnin, myynnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen (ei ilmoituskuluihin tai markkinointikuluihin)
  • digitaalisen osaamisen kehittäminen
  • taloushallinnon osaamisen kehittäminen
  • yrityksen omistajanvaihdoksiin liittyvät asiantuntijapalvelut (mm. arvonmääritykset)

Yritysseteliä ei myönnetä yrityksen normaaliin toimintaan, palkkakuluihin, investointeihin eikä ohjelmistohankintoihin. Laskutuksen yhteydessä PIKES Oy:lle tulee toimittaa lyhyt yhteenveto yritykselle tehdyistä toimenpiteistä.

Paljonko?

Tuki on 300 euroon saakka 100 % ja 300 euron ylittävältä osalta 50 %. Yrityssetelin enimmäisarvo on 500 euroa. Eli esimerkinomaisesti 500 € kustannuksista PIKES Oy maksaa 400 € ja yrittäjä 100 €, 700 € ylittävistä kustannuksista PIKES Oy:n osuus on 500 € ja yrittäjä maksaa loput. Kaikki summat ovat arvonlisäverottomia summia.

Yritysseteli on harkinnanvaraista tukea, joka myönnetään olemassa olevien määrärahojen ja kokonaisharkinnan perusteella tapauskohtaisesti.

Yrityssetelit myönnetään PIKES Oy:n budjetissa vuosittain varattavasta määrärahasta hakemusten saapumisjärjestyksessä. Määrärahan loppuessa hakemukset siirretään seuraavalle vuodelle.

De minimis -asetus  

Myönnettävä yritysseteli on yritykselle myönnettävää vähämerkityksellistä de minimis -tukea. Tukea sääntelee Euroopan komission asetus (EU) Nro 1407/2013. Yritysseteliä hakevan yrityksen on seurattava de minimis -tuen kertymää. Yritys ilmoittaa hakiessaan tukea nykyisen de minimis -tuen kertymän. Hakemuksella yritys vakuuttaa, että eri viranomaisten myöntämien de minimis -tukien yhteissumma ei ylitä tuen sallittua enimmäismäärää kuluvan ja kahden edellisen verovuoden ajalla. Kahden verovuoden aikana yksi yritys voi saada de minimis -tukia enintään 200 000 euron arvosta.

Ota yhteyttä, lähetä hakemus tai kysy lisätietoja Jukka Nevalaiselta.

Jukka Nevalainen

Kehittämis­päällikkö

puh. 0400 250 552

Whatsapp

Kaikki artikkelit