Kategoriat
Yleinen Yritysneuvontapalvelut

Voimavarat käyttöön -valmennuksia yrityksille

Hyvä yrittäjä,

Ota voimavarasi käyttöön valmentajan ohjauksessa 

Voimme tarjota tukea ja valmennusta yrittäjälle ja hänen tiimilleen. PIKES tukee yksittäistä yritystä tarjoamalla 3–6 kerran (4,5–9 tunnin) palvelukokonaisuuden alla mainittuihin toimenpiteisiin 100–300 € / yritys maksuosuudella.

 1. Oma jaksaminen ja voimavarojen käyttöönotto on yrittäjän paras energialähde

Valmentaja kannustaa ja tukee yrittäjää hänen voimavarojensa hyödyntämisessä, parantaa yrittäjän jaksamista ja hyvinvointia yritystoiminnan paineissa. Kehitetään yhdessä oman työn ja stressin hallintaa. Tärkeää yrittäjän tukemisessa on usein yrittämisen ja perhe-elämän tasapainottaminen.

Valmentaja auttaa yrittäjää jäsentämään ja löytämään uusia näkökulmia sekä toimintatapoja. Valmentaja toimii myös lukollisena roskakorina, joka vastaanottaa kaiken työstä nousevan tunnekuorman.

Yrittäjä hyötyy ohjauksesta monella tavalla:

 • työhön liittyvä kuormitus ja paine vähenee ja jaksaminen paranee.
 • elämän ja yritystoiminnan prioriteetit kirkastuvat ja
 • auttavat tekemään oikeita valintoja työn, vapaa-ajan ja perhe-elämän välillä
 • ajattelu monipuolistuu antaa uutta energiaa!

Yrittäjän kanssa työtä tekevä ohjaaja on vaitiolovelvollinen ja keskustelut ovat luottamuksellisia.

2. Tiukan taloudenpidon sparrausta yrittäjälle

Muutoksia edessä – Liiketoiminta edellyttää uusiutumista ja yritys on pidettävä elinkelpoisena

Työluotsin kriisijohtamisen valmentaja sparraa ja auttaa yrittäjää:

 • tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan
 • toimimaan nopeasti ja johdonmukaisesti
 • kokeneena yritysjohtajana valmentaja antaa myös neuvoja.

Valmennuksissa poraudutaan kolmeen pääteemaan: raha, henkilöstö ja tulevaisuus.

Yrittäjä saa sparrauksesta tukea ja ohjausta tehdä oikeita päätöksiä. Näin Työluotsin asiakkaat kertovat kokemuksistaan:

”Nyt tiedän mitä teen seuraavaksi! Tästä on todella apua tilanteen selkeyttämisessä.”

”Kaaos päässäni jäsentyy. Jaksan kestää tätä myllytystä paremmin.”

”Tämä tuki on ollut ratkaisevassa asemassa minun yritykseni selviämisessä.”

Parempien päätösten tekemisen lisäksi yrittäjän oma jaksaminen paranee. Valmentaja on vaitiolovelvollinen ja keskustelut ovat luottamuksellisia.

3. Lisää ketteryyttä ja parempaa yhteistyötä keskustelemalla tiimivalmennuksella yksittäiselle yritykselle

Muutostilanteessa yrityksen työntekijän on tärkeä ottaa vastuuta omasta ja koko ryhmän toiminnasta, jotta yhteinen päämäärä tai tarkoitus toteutuu. Hyvä työkalu tälle perushuoltotyölle on keskusteleva tiimivalmennus. Se sopii myös erittäin hyvin muutostilanteiden läpiviemisen tueksi ja yrityksen muutosketteryyden ja joustavuuden kehittämiseen.

Valmennus auttaa tiimiä selkiyttämään toiminta-ajatusta, työnjakoa ja yhteistyötä. Tämä valmennus on hyvä tilaisuus työmenetelmien parantamiseen sekä muutoksen käsittelemiseen. Keskustelevan tiimivalmennuksen hyötyjä yritykselle ovat:

 • Tiimin toiminta tehostuu ja yhdessä ohjautuvuus paranee
 • Myönteinen asennoituminen muutokseen kehittyy ja auttaa tiimiä toimimaan joustavammin
 • Tiimiläisten vastuunotto omasta työstä ja koko työyhteisöstä paranee
 • Oman toiminnan vaikutukset muihin työyhteisön jäseniin kirkastuu.

Tiimivalmennus on kehittämismenetelmä, johon osallistuvat kaikki työyhteisön jäsenet. Se toteutetaan sarjana 1,5 tunnin tapaamisia 1–3 viikon välein. Viiden tapaamiskerran sarjalla voidaan jo saavuttaa näkyviä vaikutuksia. Suositeltu maksimikoko ryhmälle on 10 henkilöä.

Kiinnostuitko valmennuksista? Ota ENSIN YHTEYTTÄ Hannu Räsänen, puh. 050 345 5384

Työluotsin kanssa on toteutettu lyhyt 15 minuutin Teams -webinaari. Nauhoite on kuunneltavissa PIKES YouTube -kanavan kautta seuraavasta linkistä: Työluotsi webinaari

Kaikki artikkelit