Kategoriat
PIKES-uutiset Yleinen Yritysneuvontapalvelut

Yrityksen rahoitusratkaisut investointeihin ja kehittämiseen

Yrityksen rahoitusta mietittäessä kaiken perustana on oltava hyvä ja kannattava liikeidea sekä toiminnan kehittämisen tarve. Aina on syytä tehdä ensin selkeät suunnitelmat hankkeesta talouslaskelmineen, oli kyse sitten oman tai ulkopuolisen rahoituksen käytöstä.

Perinteinen tapa yritystoiminnan rahoitukseen on pankkilaina ja takauksessa hyödynnetään Finnveran rahoitustuotteita. Pankkirahoituksen lisäksi on mahdollista hakea rahoitusta investointeihin ja kehittämiseen, joko ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-yhdistykseltä. Business Finland auttaa kansainvälistymisessä sekä rahoittaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Avustuksen myöntämiseen liittyy jokaisella toimijalla omat kriteerit, jotka hakijan ja hankkeen tulee täyttää. On myös toimialoja, joille tuen saaminen esim. kilpailutilanteesta johtuen on lähes mahdotonta, kuten kuljetusala ja koneurakointi.

Rahoituksen myöntämisperusteet ja rahoitustaso

Rahoituksen hakeminen tulee tehdä ennen hankkeen toteutusta. Hankkeen tulee myös olla merkittävä yrityksen toiminnan kannalta, yleisenä rajana pidetään investointihankkeen minimikokona 10 % ja kehittämishankkeessa 5 % liikevaihdosta. Rahoituksen myöntämisessä huomioitavia seikkoja ovat liiketoiminnan kannattavuus, yrittäjän halu ja kyky kasvaa, myös positiiviset vaikutukset aluetalouteen huomioidaan päätöksen teossa. Uuden rahoituskauden myötä tarkastellaan yrityksen investointeja ja kehittämistä pitemmällä aikajänteellä kyseessä olevan hankkeen lisäksi. Tukitaso on yleisesti investointihankkeissa 40 % ja kehittämishankkeissa 50 %, perustamistukea on mahdollista hakea yrityksen perustamisen tai uuden liiketoiminnan käynnistämiseen maksimissaan 35.000 € ja 10.000 € kokeiluihin ja omistajan vaihdoksiin.

Avustusta haettaessa omaa rahaa tulisi olla 20 % investoinnin tai kehittämistoimen arvosta ja muu ulkopuolinen rahoitus tulee olla kunnossa.

Lisätietoja rahoituksen hakemiseen PIKESistä ja rahoittajilta

Rahoitusta pohdittaessa kannattaa etukäteen olla yhteydessä PIKESiin ja rahoittajaan. Tämän jälkeen on syytä tehdä hankesuunnitelma, taloussuunnitelma sekä liiketoimintasuunnitelma. Rahoitushakemukset jätetään sähköisesti Maaseuturahoituksen osalta Hyrrä järjestelmään ja kehittämisrahoitukset EURA-2021 järjestelmään. Rahoittaja pisteyttää hakemukset ja parhaimmille hankkeille myönnetään rahoitus. Jokaisella hakemuksella on nimetty käsittelijä, joka on yhteydessä hakijaan ja laatii esityksen rahoituspäätöksen tekoa varten.

Oletko investoimassa? Ota yhteyttä PIKESiin, suunnitellaan yhdessä yrityksesi rahoitus.

Aki Nevalainen

Yhteypäällikkö

puh. 0400 905829

Whatsapp

Kaikki artikkelit