Kategoriat
PIKES-uutiset Yleinen Yritysneuvontapalvelut Yritystarinat

Systemaattinen kehitystyö tuo kilpailuetua

Systemaattinen kehitystyö tuo kilpailuetua

Nurmeslainen Pielispakari Oy on Suomen suurimpia karjalanpiirakoiden tekijöitä ja piirakoiden menekki on vahvassa kasvussa.  Lisäksi tumma ruokaleipä ja kaikki tuoteryhmät ovat kasvaneet, joten kokonaisliikevaihto on kasvanut 2-numeroisesti. “Erilaisista globaaleista kriiseistä huolimatta yhtiössä on panostettu voimakkaasti asiantuntevaan henkilöstöön, toimitiloihin, koneisiin ja laitteisiin. Näin voimme vastata tulevina vuosina markkinoiden haasteisiin paremmin kuin koskaan,” kertoo toimitusjohtaja Erkki Timonen.  

Leipomotuotteiden kaupan näkymät

Pielispakarin tuotteet ovat molemmissa johtavissa keskusliikkeissä Suomessa.  Kulutuskysyntä suuntautuu nyt edullisempiin elintarvikkeisiin. Kaikissa tuoteryhmissä hinnat ovat nousseet, ja joissakin tuoteryhmissä nousua vielä enemmän kuin toisissa. Leivissä on edelleen kysyntää, vaikka kilohinnoissa on eroja. Leipä on peruselintarvike, ja säästöjä tehdään kalleimmissa tuoteryhmissä. Kuluttajakaupassa kampanjoiden ja tarjousten merkitys kasvaa, toki löytyy alueellisia eroja. Tulevan talven haasteena on yleinen kustannustason nousu, johon täytyisi löytää edullisia ratkaisuja. Koronasta ja Ukrainan sodasta huolimatta kauppa on käynyt edelleen hyvin. 

Kehittämispanoksia vientiin ja toimitiloihin

Yrityksessä on rakennettu kansainvälistymisvalmiuksia ja tehty selvityksiä eri markkina-alueista. Kansainvälistymiseen valmistautuminen tukee myös kotimaan Yrityksessä on rakennettu kansainvälistymisvalmiuksia ja tehty selvityksiä eri markkina-alueista. Kansainvälistymiseen valmistautuminen tukee myös kotimaan liiketoimintaa. Kansainvälistymiseen valmistautumisessa on hyödyksi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla on hyvät verkostot ja he pystyvät arvioimaan myös tarvittavat resurssit. Tällöin kaikkia asioita ei tarvitse opetella kantapään kautta. Fennopromo Oy:n kanssa on tehty pitkäjänteistä yhteistyötä ja se toimii hyvin.

Yrityksen toiminnan kehitystä ovat merkittävästi edistäneet paikalliset toimijat Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES ja Nurmeksen Yrityspalvelu Oy NYP.  NYPille kiitos hyvästä yhteistyöstä toimitila-asioissa. Olemme ylpeitä nykyaikaisista toimitiloista, jotka täyttävät vaativien laatujärjestelmien vaatimukset. Nyt on toimitilat ovat hyvässä iskussa kunnossa tulevaisuuden haasteisiin. Tehokkuutta ja järkeistämistä täytyy jatkuvasti kehittää myös teknologian osalta. 

Asiantuntemusta hallitukseen ja omaan organisaatioon

Hallitustoimintaan valittu kaksi ulkopuolista asiantuntijaa 12:sta hakijan joukosta. Hallitukseen on saatu hyvin osaavia ihmisiä, jotka sparraavat strategian terävöittämisessä ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Uusi hallitus aloittaa toimintansa vuoden alusta. Yrityksen henkilöstöä on vahvistettu syksyllä 2022 talouspäälliköllä. Operatiiviseen toimintaan tullaan vielä hakemaan lisää vahvaa osaamista.

Yhteyspäällikkö Aki Nevalainen haastatteli toimitusjohtaja Erkki Timosta tulevaisuuden näkymistä. Juttu on kirjoitettu haastattelun pohjalta.

Aki Nevalainen

Yhteypäällikkö

puh. 0400 905829

Whatsapp