Kategoriat
PIKES-uutiset

Viritetään Vieterit

Viritetään vieterit vihreän siirtymän, elintarvikejalostuksen ja teollisuuden tuottavuuden kehittämisohjelmaan 

Olemme käynnistäneet VIETERI-kehittämisohjelman, jolla tuetaan eri tavoin Nurmeksen elinkeinojen monipuolistamisen ja kilpailukyvyn kannalta keskeisiä tekijöitä sekä kehitetään vihreän teollisuuden toimintaympäristöä Nurmeksessa. Vihreän teollisuuden laajentuvasta alueesta laaditaan masterplan. Suunnitelmasta tehdään alueen kehittämisen strateginen asiakirja, jonka avulla määritellään alueen tavoitteet, visiot ja kehittämisen toimenpiteet. 

VIETERI-kehittämisohjelman keskeiset tavoitteet ovat: 

 • Vihreän teollisuuden alueen toimintaympäristön kehittäminen masterplanin avulla mahdollistaen Vihreän teollisuuden alueen laajentamiseen tähtäävät investoinnit 
 • Alueen kehittäminen hiilineutraaliksi teollisuusalueeksi 
 • Alueen laajentaminen entistä merkittävämmäksi vihreän teollisuuden keskittymäksi 
 • Vihreän teollisuuden alueen liiketoimintojen kehittäminen 
 • Uusien vihreään siirtymään ja hiilineutraaliin tuotantoon liittyvien liiketoimintojen aloittamisen ja kehittämisen mahdollistaminen 
 • Yritysverkostojen muodostuminen ja laajentuminen 
 • Alueen energiantuotanto ja -kulutus ovat tasapainossa 
 • Sivuvirtojen hyödyntäminen suhteessa niiden syntymiseen 
 • Parantaa yritysten tuottavuutta ja lisätä tehtävillä toimenpiteillä alueen työpaikkoja ja yritysten kilpailukykyä 
 • Lisätä vihreän siirtymän ja siihen liittyvän teknologian osaamista 
 • Lisätä yritysten TKI-toimintaa 
 • Parantaa elintarvikealan toimintaympäristöä 
 • Parantaa yritysten mahdollisuuksia muuttaa tuotantoa entistä kestävämmäksi panostamalla energian säästämiseen, uusiin tuotantomenetelmiin ja saamalla liikkeelle paikallinen agroekologinen symbioosi, jolla turvataan ruuantuotannon huoltovarmuus. 

Asiantuntijapalvelut Vihreän siirtymän osaamisen kehittämiseksi 

Vihreän siirtymän osaamisen kehittämiseksi haemme yritysten tarpeisiin liiketoimintojen kehittämiseen sekä tuotekehityksen tueksi asiantuntijapalveluja joko yksityisiltä asiantuntijoilta tai julkisilta tutkimus- ja koulutusorganisaatioilta. Järjestämme koulutus- ja valmennustilaisuuksia sekä yritysten yhteisinä että yrityskohtaisina valmennuksina. Elintarvikeketjun yrityksille, maatilat mukaan lukien, järjestämme verkostoitumisen avuksi valmennusten sarjan kestävän kehityksen ja verkostoitumisen hyödyistä ja mahdollisuuksista. 

Tutustumis- ja opintomatkat yrityksille 

Yrityksille on tarjolla tutustumis- ja opintomatkoja. Benchmarking-matkoja järjestetään kaksi (uudet teknologiat ja elintarvikealan yritysverkostot). Näiden tehtävänä on tutustuttaa yritykset toimialalla käynnissä olevaan teknologiseen kehitykseen, tuotekehitykseen tai kansainvälisiin markkinoihin ja samalla verkostoida yrityksiä keskinäiseen yhteistyöhön. Matkat voivat olla joko kotimaan tai ulkomaan (Eurooppa) opintomatkoja. 

TKI-toiminnan aktivoiminen 

Vihreä siirtymä, elintarviketeollisuus ja teollisuuden tuottavuus ovat Nurmeksen elinkeijojen monipuolistamisen ja kilpailukyvyn kannalta keskeisiä tekijöitä. Näihin liittyvää TKI-toimintaa on lisättävä, jotta alueelle saadaan syntymään uusia työpaikkoja ja kasvavaa liiketoimintaa. Erityisesti alueelle tarvitaan korkeamman jalostusarvon yritystoimintaa ja työpaikkoja, sekä jo olemassa olevaa yritystoimintaa palvelevaa liiketoimintaa, jotta kehittyvät yritykset pystyvät hyödyntämään verkoston kautta saatavaa synergiaetua.  

Hankkeella toteutetaan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton AKKE-rahoituksella keväällä 2023 valmisteltua vihreän teollisuuden kehittämissuunnitelmaa. Kehittämissuunnitelman mukaisesti Vihreän teollisuuden alueen keskeiset kohdetoimialat ovat puunjalostusteollisuus, kemianteollisuus, energiatoimiala ja elintarviketeollisuus. Näiden toimialojen sekä näitä toimialoja tukevat tuotanto- ja palvelualan yritykset ovat tämän hankkeen keskiössä. 

Hankkeen valmistelun pohjana on vuosia jatkunut yhteydenpito Nurmeksen alueen yrityksiin ja sieltä esiin nousseiden kehittämistarpeiden tunnistaminen. Hanketta on suunniteltu yhdessä Nurmeksen kaupungin kanssa siten, että molempien toimijoiden vahvuudet pystytään hyödyntämään Vihreän teollisuuden alueen ja siellä toimivien tai sinne tulemista suunnittelevien yritysten hyväksi.  

Viritetään vieterit ja toteutetaan yhdessä yritysten toimintaa tehostavia kehittämisaihioita. 

Olen aloittanut työskentelyn PIKESillä 3.5.2024 yritysasiantuntijana VIETERI – Vihreän siirtymän, elintarvikejalostuksen ja teollisuuden tuottavuuden kehittämisohjelmassa hankkeen vetäjänä. Vastuualueeseeni kuuluu vihreän teollisuuden toimintaympäristön kehittäminen. Kanssani hankkeessa työskentelee yritysasiantuntija Hannu Räsänen.  Hannun vastuualueeseen kuuluvat yrityskoulutukset ja –valmennukset. 

Jutun kirjoitti yritysasiantuntija Joel Kettunen.

VIETERI – Vihreän siirtymän, elintarvikejalostuksen ja teollisuuden tuottavuuden kehittämisohjelma toteutetaan ajalla 1.3.2024 – 31.5.2026. PIKES Oy on hankkeen päätoteuttaja. Hanke on EU:n osarahoittama ja rahoittava viranomainen on Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 350.000 EUR ja hanke on saanut EU rahoitusta toimenpiteisiin 280.000 EUR.  

Palaa edelliselle sivulle

Joel Kettunen yritysasiantuntija PIKES Nurmes

Joel Kettunen

Yritysasiantuntija

joel.kettunen@pikes.fi

puh. 050 350 4441

Whatsapp

Hannu Räsänen

Yritys­asiantuntija

puh. 050 3455 384

Whatsapp

Pohjoinen Lakeland – matkailuyritysten kannattava kasvu ja matkailun kansainvälistäminen -hankkeen rahoittajien logot

Kaikki artikkelit