Kategoriat
PIKES-uutiset Rekrytointipalvelut

Taidolla töihin 2020-2022-hanke

Palaa edelliselle sivulle

PIKES Oy toteutti Taidolla töihin 2020-2022 -hanketta ajalla 1.8.2020-31.12.2023. Hankkeen tavoitteiksi oltiin asetettu osaavan työvoiman saatavuus yrityksille, työllistymismahdollisuudet työnhakijoille ja yritysten henkilöstön työssä pysyminen. Toimenpiteinä olivat työnhakijoiden, yritysten henkilöstön ja yrittäjien osaamisen kehittäminen koulutusten avulla, yritysten rekrytoineissa avustaminen ja yritysten näkyvyyden parantaminen myös oman työssäkäyntialueen ulkopuolella mm. somekampanjoiden avulla. 

Työnhakijoiden osaamista kehitettiin erityisesti Työllisty Nurmeksessa -koulutuksessa. Koulutuksen kautta työnhakijaa helpotettiin löytämään osaamistaan vastaavaa työtä ja toisaalta yrityksiä löytämään heidän tarpeisiinsa vastaavia työntekijöitä. Koulutukseen kuului kouluttajan tekemä ammattitaidon ja osaamisen kartoitus, yrityksessä toteutettava osaamisen kehittämisen jakso sekä jatkosuunnitelma, joko työnhaun jatkamisesta tai kouluttautujan työllistyessä, perehdytyksestä ja koulutuksesta yrityksessä. Koulutukseen osallistui yhteensä 78 henkilöä, joista 46 (59 %) työllistyi koulutusjakson perusteella.  

Yrityksille suunnattujen palveluiden, yritysryhmien ja yrityskohtaisten valmennusten, kautta parannettiin toimenpiteisiin osallistuneiden yrittäjien rekrytointiosaamista ja tarjottiin mahdollisuus verkostoitua muiden yrittäjien kanssa. Yritysten työntekijöiden koulutusten kautta parannettiin työntekijöiden osaamista ja monipuolistettiin heidän työnkuvaansa, minkä seurauksena heidän mahdollisuutensa pysyä työssä paranivat. 

Hankkeessa toteutettiin yritysten rekrytoinnin neuvontapalvelua ja tuettiin yrityksiä rekrytoinneissa ja rekrytointiosaamisen kehittämisessä. Yritysten rekrytointipalveluihin osallistui 39 yritystä, palvelu sisälsi konkreettista tukea yritykselle rekrytointi-ilmoituksen tekemisessä, sen jakamisessa eri kanaviin, haastattelujen suunnittelussa ja haastatteluissa, palkattavien työntekijöiden valinnassa ja palkkatuki- ja koulutusasioissa. Rekrytointipalveluiden kautta yrityksiin työllistyi 26 työnhakijaa.  

Hankkeessa toteutetut erilaiset markkinointikampanjat toivat näkyvyyttä niin Nurmekselle kuin alueen eri toimialoille ja niillä toimiville yrityksille. Kampanjat lisäsivät niihin osallistuneiden yritysten tunnettavuutta sekä paikallisesti että alueen ulkopuolella. Toimenpiteellä parannettiin yrityksiä löytämään sopivia osaajia heidän avoimiin tai avoimeksi tuleviin työtehtäviin. 

Kaikkiaan hankkeen koulutuksiin osallistui 151 henkilöä ja toimenpiteissä oli mukana 59 yritystä. Hankkeen toimenpiteiden vaikutuksesta työllistyi 72 henkilöä. Video- ja somekampanjoihin näkyvyyden parantamiseksi osallistui 21 yritystä

Hankkeen myötä paikallinen yhteistyö eri työllisyystoimijoiden kanssa tiivistyi. Mukana toiminnassa olivat mm. Riveria, Nurmeksen työllisyyspolku-työryhmä, TE-palvelut ja Nurmeksen kaupunki.  

Jutun kirjoitti kehittämispäällikkö Jukka Nevalainen / PIKES.  

Taidolla töihin 2020-2022-hanketta rahoitti Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.  

Euroopan sosiaalirahaston ja Elyn logot

Kaikki artikkelit

Jukka Nevalainen

Kehittämis­päällikkö

puh. 0400 250 552

Whatsapp