Kategoriat
PIKES-uutiset

Matkailijat maailmalta

Kansainvälistä näkyvyyttä, uusia myyntiverkostoja, tiedolla johtamista ja vastuullisuutta

Matkailijat maailmalta 2.0 – kasvua tiedolla ja kansainvälistymisellä -hankkeessa toteutimme Bomban matkailualueelle tärkeitä kehittämistoimenpiteitä.

Mittava matkailutuloselvitys: Matkailijat toivat Nurmekseen reilun vuoden aikana noin 34 miljoonaa euroa

Kehittämishankkeessa toteutimme mittavan matkailutuloselvityksen, jonka tuloksia on voitu hyödyntää esimerkiksi mat-kailumarkkinoinnin kohdistamisen parantamisessa ja palveluiden tuotteistuksessa.

PIKESin ylläpitämä matkailututkimus oli käynnissä 1.6.2022-31.8.2023, ja siihen osallistui 1 753 vastaajaa. Telian ope-raattoridatasta saatujen matkailijoiden määrän ja kyselyn vastaajien rahankäytön arviointien perusteella matkailun ko-konaistulo oli 33 844 000 euroa. Päiväkävijät kuluttivat eniten rahaa polttoaineisiin, ostoksiin ja ravintoloihin. Nurmeksessa yöpyneet kuluttivat eniten majoituksiin, ravintoloihin ja polttoaineisiin. Vähiten rahaa käytettiin kulttuuripalveluihin. Eniten matkailijoita saapui Kuopiosta, Helsingistä, Lieksasta ja Joensuusta. Vastaajien kesken eniten alueelle saapui vapaa-ajan matkailijoita, jotka saapuivat Nurmekseen rentoutumista, luontoa ja sukulaisten luona vierailua varten. Suurimpana kiinnostuksen kohteena oli Bomban kylpylä, jonka jälkeen patikointi ja ulkoilma-aktiviteetit.

Kyselyssä saatiin myös NPS-lukema, eli suositteluhalukkuus. Matkailijat vastasivat asteikolla 0-10 kuinka todennäköisesti suosittelisivat Nurmesta matkailukohteena muille. Vastaajat jaetaan heidän vastaustensa perusteella kolmeen kategoriaan: suosittelijat, passiiviset ja arvostelijat. Suosittelijat vastaavat 9-10 välillä, 7-8 neutraalit ja 0-6 arvostelijat. NPS lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttimäärä suosittelijoiden prosenttimäärästä. Luku sijoittuu välille – 100 (ei yhtään suosittelijaa) ja 100 (ei yhtään arvostelijaa). Nurmeksen matkailijakyselyyn vastanneiden kesken muodostunut NPS-lukema oli noin 38.

Matkailijakyselyssä oli osio avoimille palautteille. Toistuvista palautteista kävi ilmi, että matkailijat olivat tyytyväisiä mm. karjalaiskylään, Puu-Nurmekseen, kylpylään, ruokaan, asiakaspalveluun, luonnonläheisyyteen ja rauhallisuuteen. Tyy-tymättömiä oltiin palveluiden aukioloaikoihin ja julkisiin kulkuyhteyksiin. Alueelle toivottiin lisää ravintola- ja kahvilapal-veluita erityisesti ilta- ja viikonloppuaikoina, enemmän koettavaa Puu-Nurmekseen, aktiviteettimahdollisuuksia ja risteilyjä Pieliselle.

Vastuullisuus ja tiedolla johtaminen

Hiilijalanjäljen laskenta ja vastuullisuus teemoja on käsitelty mm. yrityskohtaisissa valmennuksissa. Vastuullisuus näkyy myös hankkeessa toteutetussa, AR-teknologiaa hyödyntävässä elämyspalvelussa. Kyseisellä Vanhan Kauppalan mobiilikierroksella käyttäjille esitellään Nurmeksen historiaa uudella tavalla. Tutustu Nurmeksen elämyskierrokseen.

Kansainvälisen matkailun kehittäminen

Hankkeen tärkein tavoite oli kansainvälisen matkailun kehittäminen. Hankkeessa järjestettiin alueelle mm. matkanjär-jestäjien tutustumismatka ja verkostoiduttiin eri matkailualueiden ja DMC-toimijoiden kanssa. Hankkeella tuettiin yritysten osallistumisia myyntitapahtumiin, joissa yritykset tapasivat matkanjärjestäjiä. Näiden lisäksi toteutettiin kansainvälistä markkinointia. Scan Magazinen lokakuun lehti on luettavissa mm. eri lennoilla, lautoilla ja Scan Magazinen verkkosivuilla. Lisäksi lehteä jaetaan World Architecture Festivalilla 29.11.-1.12.2023 Marina Bay Sandsissa, Singaporessa. Nordic Marketingin Finnland Rundreisen -kampanjalla Bomba sai omat alueelliset sivunsa kyseisille matkailumarkkinoinnin verkkosivuille. Finnland Rundreisen -kampanjan aikana julkaistiin myös kaksi blogikirjoitusta, toteutettiin kohdistettua Facebook-mainontaa sekä julkaisuja kampanjan sosiaalisen median sivuille, jota seuraa noin 26 000 henkilöä Keski-Euroopassa. Verkkosivujen kautta ohjattiin matkailijoita ostamaan suoraan paikallisen yrityksen kiertomatkoja.

Hankkeen tavoitteena oli matkailutoimialan ja matkailuyritysten elpyminen koronapandemian vaikutuksista digitalisaation, vastuullisuuden, tiedolla johtamisen ja uusien investointien myötä. Matkailijat maailmalta 2.0 -hanke päättyi lokakuun 2023 loppuun.


kv-matkailun asiantuntija Siru Hirvonen

Siru Hirvonen

Matkailun asiantuntija

050 462 1246

Whatsapp