Kategoriat
Yleinen Yritysneuvontapalvelut

83 yritystä osallistui

PIKES Oy:n tiedote 02/2024

83 yritystä osallistui PIKES Oy:n Yritysten muutoskyvykkyyden parantaminen -hankkeeseen 

Kehittämishankkeen kärkitavoitteena oli auttaa Nurmeksen alueen yrityksiä selviytymään koronapandemian aiheuttamista talous- ym. vaikeuksista parantamalla muutoskyvykkyyttä, jotta ne ovat valmiita selviytymään tämänhetkisestä sekä yrityksen mahdollisesti tulevaisuudessa kohtaamista kriisitilanteista. Hankkeessa merkittävintä oli tarjota yrittäjille resursseja päivittäisen yritystoiminnan kehittämiseen, uusien toimintatapojen käyttöönottamiseen sekä työssäjaksamiseen ja tulevaisuuden ennakointiin.  

Hankkeen tärkeimpiä toimenpiteitä olivat yritysten digiosaamisen kehittäminen, yritysten liiketoimintaosaamisen ja tuotekehityksen vahvistaminen, yrittäjien ja yritysten työntekijöiden työssäjaksaminen ja paikallisen kysynnän elvyttäminen. 

Hankkeen tavoitteet ylittyivät reippaasti 

Tavoitteenamme oli saada koulutuksiin ja asiantuntijapäiviin mukaan yhteensä 50 yritystä. Hankkeen tuloksena tavoitettiin Nurmeksen alueelta yhteensä 83 yritystä, joista 58 mikroyritystä ja 25 pk-yritystä.  Järjestimme yritysten yhteisiä koulutuspäiviä yhteensä 11 päivää.   

Kehittämis- ja asiantuntijapalveluja yhteensä 77 koulutus- / kehittämispäivää 

  • Liiketoimintaosaamisen vahvistaminen, 67 koulutus-/kehittämispäivää 
  • Digiasiantuntijapalvelut / digitalisaation kehittäminen, 7 yrityskohtaista asiantuntijapäivää 
  • Työssä jaksaminen, 3 yrityskohtaista asiantuntijapäivää 

Lisäarvoa osaamisen kehittämiseen toi merkittävä yhteistyö Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa.  

Pitkän aikavälin tuloksena yritysten varautuminen niin taloudellisiin kuin muihinkin yritystä kohtaaviin kriiseihin paranivat ja yritykset ovat nyt valmiimpia kohtaamaan vastaan tulevia haasteita. 

Kerromme mielellämme lisätietoja kehittämishankkeemme vaikutuksista Nurmeksen elinkeinoelämän kehittämiseen. 

Yritysten muutoskyvykkyyden parantaminen, 1.5.-2021 –31.12.2023, rahoitusohjelma ESR REACT-EU.  

Hankkeen kokonaisrahoitus oli 338 371 euroa, josta ESR:n ja valtion rahoitus 279 610 euroa. Hanke päättyi 31.12.2024  

Euroopan sosiaalirahaston ja Elyn logot
Minna Heikkinen

Minna Heikkinen

Toimitusjohtaja

puh. 050 599 4326

Whatsapp